(+420) 221 603 492
telinvest@telinvest.cz

Tipsport, a.s.


První instalaci strukturované kabeláže jsme dodali již v roce 1998 v  rozsahu 60 přípojných míst. V roce 2000-2002 došlo k výraznému navýšení počtu přípojných míst v kabelovém systému AVAYA SYSTIMAX. V roce 2003 společnost Telinvest s.r.o. vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci objektu „Duslova Vila“, kde jsme dodávali téměř veškeré slaboproudé systémy. Pro strukturovanou kabeláž byla zvolena technologie RiT Classix CAT6.

Uvedený objekt byl zajímavý instalací nejmodernějších technologií v oblasti IT v  historicky chráněné budově města Beroun, „Duslovy Vily“, z roku 1868. Vzhledem k této skutečnosti byla zakázka provázena nesnázemi s památkovým ústavem a nutností citlivého přístupu zabudování moderní technologie do historických částí budovy.

V roce 2005 se stala společnost TELinvest generálním dodavatelem pro část slaboproud ve všech objektech společnosti Tipsport, a.s. Tuto pozici jsme plně obhájili v dodávce do nového objektu společnosti Tipsport, a.s., která probíhala v letech 2005-2006. V této dodávce byla vystavěna další část datové sítě od výrobce RiT Classix CAT6.

Uvedená dodávka navíc souvisela s kompletním stěhováním stávající serverovny do nové budovy. Stěhování bylo kompletní, včetně konektivity od všech operátorů, pasivní části, serverů a ostatních slaboproudých technologií, např. EZS, ACS, CCTV, STA a PABX. Tuto akci považujeme za dosud nejnáročnější z hlediska požadavků na koordinaci jednotlivých přepojovacích kroků a termínované doby možných výpadků přesouvaných technologií.

V roce 2008 se stala společnost  TELinvest opět generálním dodavatelem slaboproudých systémů pro nový polyfunkční objekt v České ulici, který navazuje na již zmíněné stávající objekty  společnosti  Tipsport, a.s. Tento projekt byl zajímavý spojením kanceláří, bytů a restaurace pod jednou střechou. Tato kombinace vytvořila vyšší a složitější požadavky na jednotlivé slaboproudé systémy, které měli v každé části objektu plnit rozdílné funkce.

I po dokončení všech zmíněných větších projektů pro společnost Tipsport, vykonáváme servis a údržbu všech instalovaných technologií a jejich případné úpravy.