Administrativní park River City

 

Společnost TELinvest, s.r.o. je pravidelně najímaná partnerem SIEMENS ENGINEERING, a.s. na speciální práce v oblasti IT a slaboproudých systémů. Jeden z výsledků této spolupráce je instalace datových technologií v objektech administrativního parku River City, kde jsme slaboproudé systémy instalovali v objektech „Danube house“ a „Nile house“ pro jednotlivé nájemce prostor. Celkový objem instalovaných přípojných míst strukturované kabeláže přesáhl počet 5000 a délka instalované kabeláže 180 km.